Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

NativeBenchmarkTestParser

public class NativeBenchmarkTestParser
extends MultiLineReceiver

java.lang.Object
com.android.ddmlib.MultiLineReceiver
com.android.tradefed.testtype.NativeBenchmarkTestParser


IShellOutputReceiver , który analizuje dane wyjściowe testu porównawczego, zbierając metryki średniego czasu na operację.

Wyszukuje następujące dane wyjściowe

Time per iteration min: X avg: Y max: Z

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

NativeBenchmarkTestParser (String runName)

Tworzy NativeBenchmarkTestParser .

Metody publiczne

double getAvgOperationTime ()
double getMaxOperationTime ()
double getMinOperationTime ()
String getRunName ()
boolean isCancelled ()

void processNewLines (String[] lines)

Konstruktorzy publiczni

NativeBenchmarkTestParser

public NativeBenchmarkTestParser (String runName)

Tworzy NativeBenchmarkTestParser .

Parametry
runName String : nazwa przebiegu. Używane do celów logowania.

Metody publiczne

pobierzAvgOperationTime

public double getAvgOperationTime ()

Zwroty
double średni czas pracy

getMaxOperationTime

public double getMaxOperationTime ()

Zwroty
double maksymalny czas pracy

getMinOperationTime

public double getMinOperationTime ()

Zwroty
double minimalny czas pracy

getRunName

public String getRunName ()

Zwroty
String Nazwa przebiegu testowego.

jest odwołany

public boolean isCancelled ()

Zwroty
boolean

procesNewLines

public void processNewLines (String[] lines)

Parametry
lines String