NativeBenchmarkTestParser

public class NativeBenchmarkTestParser
extends MultiLineReceiver

java.lang.Obiekt
com.android.ddmlib.MultiLineReceiver
com.android.tradefed.testtype.NativeBenchmarkTestParser


IShellOutputReceiver , który analizuje dane wyjściowe danych testu porównawczego, zbierając metryki średniego czasu na operację.

Wyszukuje następujące dane wyjściowe

Time per iteration min: X avg: Y max: Z

Streszczenie

Konstruktory publiczne

NativeBenchmarkTestParser (String runName)

Tworzy NativeBenchmarkTestParser .

Metody publiczne

double getAvgOperationTime ()
double getMaxOperationTime ()
double getMinOperationTime ()
String getRunName ()
boolean isCancelled ()

void processNewLines (String[] lines)

Konstruktory publiczne

NativeBenchmarkTestParser

public NativeBenchmarkTestParser (String runName)

Tworzy NativeBenchmarkTestParser .

Parametry
runName String : nazwa uruchomienia. Używany do celów logowania.

Metody publiczne

getŚredniCzasOperacji

public double getAvgOperationTime ()

Zwroty
double średni czas operacji

getMaxOperationTime

public double getMaxOperationTime ()

Zwroty
double maksymalny czas pracy

getMinOperationTime

public double getMinOperationTime ()

Zwroty
double minimalny czas pracy

getRunNazwa

public String getRunName ()

Zwroty
String Nazwa przebiegu testowego.

jest odwołany

public boolean isCancelled ()

Zwroty
boolean

procesNoweLinie

public void processNewLines (String[] lines)

Parametry
lines String