Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

NativeStressTestParser

public class NativeStressTestParser
extends MultiLineReceiver

java.lang.Object
com.android.ddmlib.MultiLineReceiver
com.android.tradefed.testtype.NativeStressTestParser


IShellOutputReceiver , który analizuje dane wyjściowe testu warunków skrajnych, zbierając metryki dotyczące liczby ukończonych iteracji i średniego czasu na iterację.

Wyszukuje następujące dane wyjściowe

pass 0 ... ==== pass X Successfully completed X passes
gdzie „X” oznacza numer iteracji

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

NativeStressTestParser (String runName)

Tworzy NativeStressTestParser .

Metody publiczne

int getIterationsCompleted ()
String getRunName ()
boolean isCancelled ()

void processNewLines (String[] lines)

Konstruktorzy publiczni

NativeStressTestParser

public NativeStressTestParser (String runName)

Tworzy NativeStressTestParser .

Parametry
runName String : nazwa przebiegu. Używane do celów logowania.

Metody publiczne

getIterationsCompleted

public int getIterationsCompleted ()

Zwroty
int łączna liczba iteracji ukończonych w jednym lub kilku biegach

getRunName

public String getRunName ()

Zwroty
String nazwa przebiegu testowego.

jest odwołany

public boolean isCancelled ()

Zwroty
boolean

procesNewLines

public void processNewLines (String[] lines)

Parametry
lines String