Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

NoisyDryRunTest

public class NoisyDryRunTest
extends Object implements IRemoteTest

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.NoisyDryRunTest


Uruchom hałaśliwy suchy bieg na pliku poleceń.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

NoisyDryRunTest ()

Metody publiczne

void run ( TestInformation testInfo, ITestInvocationListener listener)

Wykonuje testy i raportuje wyniki do słuchacza.

void testSandboxCommand (String[] args)

Przetestuj ładowanie polecenia w trybie piaskownicy.

Konstruktorzy publiczni

NoisyDryRunTest

public NoisyDryRunTest ()

Metody publiczne

biegać

public void run (TestInformation testInfo, 
                ITestInvocationListener listener)

Wykonuje testy i raportuje wyniki do słuchacza.

Parametry
testInfo TestInformation : obiekt TestInformation zawierający przydatne informacje do uruchamiania testów.

listener ITestInvocationListener : ITestInvocationListener wyników testów

Rzuty
DeviceNotAvailableException

testSandboxCommand

public void testSandboxCommand (String[] args)

Przetestuj ładowanie polecenia w trybie piaskownicy.

Parametry
args String

Rzuty
ConfigurationException