Opcja UiAutomatorTest.Logging

public static final enum UiAutomatorTest.LoggingOption
extends Enum< UiAutomatorTest.LoggingOption >

Obiekt Java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.testtype.UiAutomatorTest.LoggingOption >
com.android.tradefed.testtype.UiAutomatorTest.LoggingOption


Streszczenie

Wartości wyliczeniowe

UiAutomatorTest.LoggingOption AFTER_FAILURE

UiAutomatorTest.LoggingOption AFTER_TEST

UiAutomatorTest.LoggingOption OFF

Metody publiczne

static UiAutomatorTest.LoggingOption valueOf (String name)
static final LoggingOption[] values ()

Wartości wyliczeniowe

PO_FAILURE

public static final UiAutomatorTest.LoggingOption AFTER_FAILURE

PO_TESTU

public static final UiAutomatorTest.LoggingOption AFTER_TEST

WYŁĄCZONY

public static final UiAutomatorTest.LoggingOption OFF

Metody publiczne

wartość

public static UiAutomatorTest.LoggingOption valueOf (String name)

Parametry
name String

Zwroty
UiAutomatorTest.LoggingOption

wartości

public static final LoggingOption[] values ()

Zwroty
LoggingOption[]