Usb Sıfırlama Testi

public class UsbResetTest
extends Object implements IRemoteTest

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.UsbResetTest


Cihazın USB'sini sıfırlayan ve cihazın daha sonra tekrar çevrimiçi olup olmadığını kontrol eden bir IRemoteTest .

Özet

Kamu inşaatçıları

UsbResetTest ()

Genel yöntemler

void run ( TestInformation testInfo, ITestInvocationListener listener)

Testleri çalıştırır ve sonucu dinleyiciye bildirir.

Kamu inşaatçıları

Usb Sıfırlama Testi

public UsbResetTest ()

Genel yöntemler

koşmak

public void run (TestInformation testInfo, 
                ITestInvocationListener listener)

Testleri çalıştırır ve sonucu dinleyiciye bildirir.

Parametreler
testInfo TestInformation : Testleri çalıştırmak için yararlı bilgiler içeren TestInformation nesnesi.

listener ITestInvocationListener : test sonuçlarının ITestInvocationListener

Atar
DeviceNotAvailableException