כיסוי אפשרויות.כלים

public static final enum CoverageOptions.Toolchain
extends Enum< CoverageOptions.Toolchain >

java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.testtype.coverage.CoverageOptions.Toolchain >
com.android.tradefed.testtype.coverage.CoverageOptions.Toolchain


סיכום

ערכי מנה

CoverageOptions.Toolchain CLANG

CoverageOptions.Toolchain GCOV

CoverageOptions.Toolchain GCOV_KERNEL

CoverageOptions.Toolchain JACOCO

שיטות ציבוריות

static CoverageOptions.Toolchain valueOf (String name)
static final Toolchain[] values ()

ערכי מנה

CLANG

public static final CoverageOptions.Toolchain CLANG

GCOV

public static final CoverageOptions.Toolchain GCOV

GCOV_KERNEL

public static final CoverageOptions.Toolchain GCOV_KERNEL

JACOCO

public static final CoverageOptions.Toolchain JACOCO

שיטות ציבוריות

ערך של

public static CoverageOptions.Toolchain valueOf (String name)

פרמטרים
name String

החזרות
CoverageOptions.Toolchain

ערכים

public static final Toolchain[] values ()

החזרות
Toolchain[]