קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

אפשרויות כיסוי

public final class CoverageOptions
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.coverage.CoverageOptions


Tradefed חפץ להחזיק באפשרויות כיסוי.

סיכום

כיתות מקוננות

enum CoverageOptions.Toolchain

בנאים ציבוריים

CoverageOptions ()

שיטות ציבוריות

getCoverageProcesses ()

מחזירה את שם התהליכים לניקוי הכיסוי לאחר השלמת הבדיקה.

getCoverageToolchains ()

מחזירה את רשתות הכלים לכיסוי לאיסוף כיסוי מהן.

File getLlvmProfdataPath ()

מחזירה את הספרייה המכילה את הכלי llvm-profdata.

String getProfrawFilter ()

מחזירה את הקידומת של שמות קבצי profdata המשמשים למדידות כיסוי.

boolean isCoverageEnabled ()

מחזירה אם יש לאסוף מדידות כיסוי מהרצה זו.

boolean isCoverageFlushEnabled ()

מחזירה אם יש לשטוף מדידות כיסוי מתהליכים הפועלים לאחר השלמת הבדיקה.

boolean shouldMergeCoverage ()

מחזירה אם למזג מדידות כיסוי לפני רישום.

boolean shouldResetCoverageBeforeTest ()

מחזירה אם יש לאפס מדידות כיסוי לפני כל בדיקה.

בנאים ציבוריים

אפשרויות כיסוי

public CoverageOptions ()

שיטות ציבוריות

getCoverageProcesses

public  getCoverageProcesses ()

מחזירה את שם התהליכים לניקוי הכיסוי לאחר השלמת הבדיקה.

החזרות
ERROR(/List) של שמות תהליכים לניקוי הכיסוי לאחר הבדיקה

getCoverageToolchains

public  getCoverageToolchains ()

מחזירה את רשתות הכלים לכיסוי לאיסוף כיסוי מהן.

החזרות
רשתות הכלים לאסוף מהם כיסוי

getLlvmProfdataPath

public File getLlvmProfdataPath ()

מחזירה את הספרייה המכילה את הכלי llvm-profdata.

החזרות
File ERROR(/File) המכיל את הכלי llvm-profdata והתלות שלו

getProfrawFilter

public String getProfrawFilter ()

מחזירה את הקידומת של שמות קבצי profdata המשמשים למדידות כיסוי.

החזרות
String String המכילה את הקידומת של שמות קבצים profdata

isCoverageEnabled

public boolean isCoverageEnabled ()

מחזירה אם יש לאסוף מדידות כיסוי מהרצה זו.

החזרות
boolean האם לאסוף מדידות כיסוי

isCoverageFlushEnabled

public boolean isCoverageFlushEnabled ()

מחזירה אם יש לשטוף מדידות כיסוי מתהליכים הפועלים לאחר השלמת הבדיקה.

החזרות
boolean האם לשטוף תהליכים למדידות כיסוי לאחר הבדיקה

shouldMergeCoverage

public boolean shouldMergeCoverage ()

מחזירה אם למזג מדידות כיסוי יחד לפני רישום.

החזרות
boolean

shouldResetCoverageBeforeTest

public boolean shouldResetCoverageBeforeTest ()

מחזירה אם יש לאפס מדידות כיסוי לפני כל בדיקה.

הפעלת זה מאפשרת לכיסוי להיות ממוקד יותר לבדיקה.

החזרות
boolean האם לאפס את הכיסוי לפני הבדיקה