Forwarder pomiaru pokrycia

public final class CoverageMeasurementForwarder
extends Object implements IRemoteTest

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.testtype.host.CoverageMeasurementForwarder


Test zastępczy, który przekazuje pomiary pokrycia od dostawcy kompilacji do rejestratora.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

CoverageMeasurementForwarder ()

Metody publiczne

void run ( TestInformation testInfo, ITestInvocationListener listener)

Uruchamia testy i przekazuje wyniki słuchaczowi.

Konstruktory publiczne

Forwarder pomiaru pokrycia

public CoverageMeasurementForwarder ()

Metody publiczne

uruchomić

public void run (TestInformation testInfo, 
                ITestInvocationListener listener)

Uruchamia testy i przekazuje wyniki słuchaczowi.

Parametry
testInfo TestInformation : Obiekt TestInformation zawierający informacje przydatne do uruchamiania testów.

listener ITestInvocationListener : ITestInvocationListener wyników testu