Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

CarryDnaeBłąd

public class CarryDnaeError
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.junit4.CarryDnaeError


Wewnętrzny RuntimeException do przenoszenia DeviceNotAvailableException przez platformę JUnit4.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

CarryDnaeError ( DeviceNotAvailableException e)

Metody publiczne

DeviceNotAvailableException getDeviceNotAvailableException ()

Zwraca DeviceNotAvailableException przenoszony przez to opakowanie.

Konstruktorzy publiczni

CarryDnaeBłąd

public CarryDnaeError (DeviceNotAvailableException e)

Parametry
e DeviceNotAvailableException

Metody publiczne

getDeviceNotAvailableException

public DeviceNotAvailableException getDeviceNotAvailableException ()

Zwraca DeviceNotAvailableException przenoszony przez to opakowanie.

Zwroty
DeviceNotAvailableException