เรียกใช้ก่อนด้วยข้อมูล

public class RunBeforesWithInfo
extends Statement

java.lang.Object
org.junit.runners.model.คำชี้แจง
com.android.tradefed.testtype.junit4.RunBeforesWithInfo


ดูสิ่งนี้ด้วย:

สรุป

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

RunBeforesWithInfo (Statement next, befores, TestInformation testInfo) RunBeforesWithInfo (Statement next, befores, TestInformation testInfo)

วิธีการสาธารณะ

void evaluate ()

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

เรียกใช้ก่อนด้วยข้อมูล

public RunBeforesWithInfo (Statement next, 
         befores, 
        TestInformation testInfo)

พารามิเตอร์
next Statement

befores

testInfo TestInformation

วิธีการสาธารณะ

ประเมิน

public void evaluate ()