Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

Thiết bịJUnit4ClassRunnerBuilder

public class DeviceJUnit4ClassRunnerBuilder
extends RunnerBuilder

java.lang.Object
org.junit.runners.model.RunnerBuilder
com.android.tradefed.testtype.junit4.builder.DeviceJUnit4ClassRunnerBuilder


RunnerBuilder cung cấp DeviceJUnit4ClassRunner s, được sử dụng cụ thể để cung cấp người chạy cho LongevitySuiteLongevityHostRunner .

Xem thêm:

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

DeviceJUnit4ClassRunnerBuilder ()

Phương thức công khai

Runner runnerForClass (Class<?> testClass)

nhà thầu công cộng

Thiết bịJUnit4ClassRunnerBuilder

public DeviceJUnit4ClassRunnerBuilder ()

Phương thức công khai

Á hậuForClass

public Runner runnerForClass (Class<?> testClass)

Thông số
testClass Class

trả lại
Runner