DeviceJUnit4ClassRunnerBuilder

public class DeviceJUnit4ClassRunnerBuilder
extends RunnerBuilder

java.lang.অবজেক্ট
org.junit.runners.model.RunnerBuilder
com.android.tradefed.testtype.junit4.builder.DeviceJUnit4ClassRunnerBuilder


একটি RunnerBuilder যা DeviceJUnit4ClassRunner সরবরাহ করে, বিশেষভাবে একটি LongevitySuite এবং LongevityHostRunner এর জন্য রানার সরবরাহের জন্য ব্যবহৃত হয়।

আরো দেখুন:

সারসংক্ষেপ

পাবলিক কনস্ট্রাক্টর

DeviceJUnit4ClassRunnerBuilder ()

পাবলিক পদ্ধতি

Runner runnerForClass (Class<?> testClass)

পাবলিক কনস্ট্রাক্টর

DeviceJUnit4ClassRunnerBuilder

public DeviceJUnit4ClassRunnerBuilder ()

পাবলিক পদ্ধতি

রানার ফরক্লাস

public Runner runnerForClass (Class<?> testClass)

পরামিতি
testClass Class

রিটার্নস
Runner