Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

MoblyYamlResultHandlerFabryka

public class MoblyYamlResultHandlerFactory
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.mobly.MoblyYamlResultHandlerFabryka


Mobly fabryka obsługi wyników yaml, która generuje odpowiednią procedurę obsługi na podstawie typu wyniku.

Streszczenie

Klasy zagnieżdżone

class MoblyYamlResultHandlerFactory.InvalidResultTypeException

enum MoblyYamlResultHandlerFactory.Type

Konstruktorzy publiczni

MoblyYamlResultHandlerFactory ()

Metody publiczne

IMoblyYamlResultHandler getHandler (String resultType)

Konstruktorzy publiczni

MoblyYamlResultHandlerFabryka

public MoblyYamlResultHandlerFactory ()

Metody publiczne

getHandler

public IMoblyYamlResultHandler getHandler (String resultType)

Parametry
resultType String

Zwroty
IMoblyYamlResultHandler

Rzuty
MoblyYamlResultHandlerFactory.InvalidResultTypeException