Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

MoblyYamlResultRecordHandler.Record

public static class MoblyYamlResultRecordHandler.Record
extends Object implements IMoblyYamlResultHandler.ITestResult

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.mobly.MoblyYamlResultRecordHandler.Record


Streszczenie

Klasy zagnieżdżone

class MoblyYamlResultRecordHandler.Record.Builder

Metody publiczne

static MoblyYamlResultRecordHandler.Record.Builder builder ()
long getBeginTime ()
long getEndTime ()
MoblyYamlResultRecordHandler.RecordResult getResult ()
String getStackTrace ()
String getTestClass ()
String getTestName ()
MoblyYamlResultHandlerFactory.Type getType ()

Pobiera typ wyniku mobly yaml.

Metody publiczne

getBeginTime

public long getBeginTime ()

Zwroty
long

getEndTime

public long getEndTime ()

Zwroty
long

pobierzStackTrace

public String getStackTrace ()

Zwroty
String

getTestClass

public String getTestClass ()

Zwroty
String

pobierzNazwęTestu

public String getTestName ()

Zwroty
String

getType

public MoblyYamlResultHandlerFactory.Type getType ()

Pobiera typ wyniku mobly yaml.

Zwroty
MoblyYamlResultHandlerFactory.Type