Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

MoblyYamlResultTestNameListHandler

public class MoblyYamlResultTestNameListHandler
extends Object implements IMoblyYamlResultHandler

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.mobly.MoblyYamlResultTestNameListHandler


Mobly yaml wynik obsługi elementu „Lista nazw testowych”.

Streszczenie

Klasy zagnieżdżone

class MoblyYamlResultTestNameListHandler.TestNameList

Konstruktorzy publiczni

MoblyYamlResultTestNameListHandler ()

Metody publiczne

MoblyYamlResultTestNameListHandler.TestNameList handle ( docMap) handle ( docMap)

Wyodrębnia pola danych z wyniku mobly yaml.

Konstruktorzy publiczni

MoblyYamlResultTestNameListHandler

public MoblyYamlResultTestNameListHandler ()

Metody publiczne

uchwyt

public MoblyYamlResultTestNameListHandler.TestNameList handle ( docMap)

Wyodrębnia pola danych z wyniku mobly yaml.

Parametry
docMap

Zwroty
MoblyYamlResultTestNameListHandler.TestNameList