จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

MoblyYamlResultUserDataHandler.UserData.Builder

public static class MoblyYamlResultUserDataHandler.UserData.Builder
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.mobly.MoblyYamlResultUserDataHandler.UserData.Builder


สรุป

ผู้สร้างสาธารณะ

Builder ()

วิธีการสาธารณะ

MoblyYamlResultUserDataHandler.UserData build ()
MoblyYamlResultUserDataHandler.UserData.Builder setTimestamp (String timestamp)

ผู้สร้างสาธารณะ

ช่างก่อสร้าง

public Builder ()

วิธีการสาธารณะ

สร้าง

public MoblyYamlResultUserDataHandler.UserData build ()

คืนสินค้า
MoblyYamlResultUserDataHandler.UserData

setTimestamp

public MoblyYamlResultUserDataHandler.UserData.Builder setTimestamp (String timestamp)

พารามิเตอร์
timestamp String

คืนสินค้า
MoblyYamlResultUserDataHandler.UserData.Builder