Test PtsBota

public class PtsBotTest
extends Object implements IRemoteTest , ITestFilterReceiver , IShardableTest

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.pandora.PtsBotTest


Uruchom testy bota PTS. PTS-bot to pełna automatyzacja pakietu Bluetooth Profile Tuning Suite, który jest narzędziem testowym udostępnianym przez standard Bluetooth do przeprowadzania testów certyfikacyjnych hosta Bluetooth (patrz https://www.bluetooth.com/develop-with-bluetooth/qualification- listing/narzędzia do testów-kwalifikacyjnych/pakiet-tuningu profili/).

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

PtsBotTest ()

Metody publiczne

void addAllExcludeFilters ( filters) addAllExcludeFilters ( filters)

Dodaje ERROR(/Set) filtrów, z których testy mają zostać wykluczone.

void addAllIncludeFilters ( filters) addAllIncludeFilters ( filters)

Dodaje ERROR(/Set) filtrów, które należy uwzględnić w testach.

void addExcludeFilter (String filter)

Dodaje filtr określający, które testy należy wykluczyć.

void addIncludeFilter (String filter)

Dodaje filtr określający, które testy należy uwzględnić.

void clearExcludeFilters ()

Usuń wszystkie aktualnie śledzone filtry wykluczeń.

void clearIncludeFilters ()

Usuń wszystkie aktualnie śledzone filtry uwzględniania.

getExcludeFilters ()

Zwraca bieżący ERROR(/Set) filtrów wykluczeń.

getIncludeFilters ()

Zwraca bieżący ERROR(/Set) filtrów dołączanych.

void run ( TestInformation testInfo, ITestInvocationListener listener)

Uruchamia testy i raportuje wyniki słuchaczowi.

split (int shardCountHint)

Alternatywna wersja metody split() , która udostępnia również wartość shardCount, którą próbuje się uruchomić.

Konstruktorzy publiczni

Test PtsBota

public PtsBotTest ()

Metody publiczne

addAllExcludeFilters

public void addAllExcludeFilters ( filters)

Dodaje ERROR(/Set) filtrów, z których testy mają zostać wykluczone.

Parametry
filters

dodajAllIncludeFilters

public void addAllIncludeFilters ( filters)

Dodaje ERROR(/Set) filtrów, które należy uwzględnić w testach.

Parametry
filters

dodajWykluczFiltr

public void addExcludeFilter (String filter)

Dodaje filtr określający, które testy należy wykluczyć.

Parametry
filter String

dodajIncludeFilter

public void addIncludeFilter (String filter)

Dodaje filtr określający, które testy należy uwzględnić.

Parametry
filter String

wyczyśćWykluczFiltry

public void clearExcludeFilters ()

Usuń wszystkie aktualnie śledzone filtry wykluczeń.

wyczyśćIncludeFilters

public void clearIncludeFilters ()

Usuń wszystkie aktualnie śledzone filtry uwzględniania.

getExcludeFilters

public getExcludeFilters ()

Zwraca bieżący ERROR(/Set) filtrów wykluczeń.

Zwroty

pobierzIncludeFilters

public getIncludeFilters ()

Zwraca bieżący ERROR(/Set) filtrów dołączanych.

Zwroty

uruchomić

public void run (TestInformation testInfo, 
        ITestInvocationListener listener)

Uruchamia testy i raportuje wyniki słuchaczowi.

Parametry
testInfo TestInformation : Obiekt TestInformation zawierający informacje przydatne do uruchamiania testów.

listener ITestInvocationListener : ITestInvocationListener wyników testów

Rzuca
DeviceNotAvailableException

podział

public split (int shardCountHint)

Alternatywna wersja metody split() , która udostępnia również wartość shardCount, którą próbuje się uruchomić. Jest to przydatne dla niektórych biegaczy testowych, którzy czasami nie mogą arbitralnie decydować.

Parametry
shardCountHint int : liczba prób fragmentu.

Zwroty
zbiór podtestów, które mają być wykonane osobno lub mają wartość null , jeśli testu nie można obecnie podzielić