Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

PythonBinaryHostTest

public class PythonBinaryHostTest
extends Object implements IRemoteTest , ITestFilterReceiver

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.python.PythonBinaryHostTest


Test hosta przeznaczony do uruchomienia pliku binarnego Pythona z systemu Android Build (Soong)

Program uruchamiający test obsługuje filtry uwzględniania i wykluczania. Zwróć uwagę, że filtr wykluczający działa poprzez ignorowanie wyniku testu, zamiast pomijania samego testu. Testy określone w filtrze wykluczeń będą nadal wykonywane.

Streszczenie

Klasy zagnieżdżone

class PythonBinaryHostTest.PythonForwarder

Usługa przesyłania wyników do zastąpienia nazwy przebiegu nazwą binarną.

Pola

protected static final String ANDROID_SERIAL_VAR

protected static final String LD_LIBRARY_PATH

Konstruktorzy publiczni

PythonBinaryHostTest ()

Metody publiczne

void addAllExcludeFilters ( filters) addAllExcludeFilters ( filters)

Dodaje ERROR(/Set) filtrów, których testy należy wykluczyć.

void addAllIncludeFilters ( filters) addAllIncludeFilters ( filters)

Dodaje ERROR(/Set) filtrów, które mają być uwzględnione w testach.

void addExcludeFilter (String filter)

Dodaje filtr, którego testy należy wykluczyć.

void addIncludeFilter (String filter)

Dodaje filtr, którego testy należy uwzględnić.

void clearExcludeFilters ()

Usuń wszystkie śledzone obecnie filtry wykluczania.

void clearIncludeFilters ()

Usuń wszystkie aktualnie śledzone filtry uwzględniania.

getExcludeFilters ()

Zwraca bieżący ERROR(/Set) filtrów wykluczających.

getIncludeFilters ()

Zwraca bieżący ERROR(/Set) filtrów dołączania.

final void run ( TestInformation testInfo, ITestInvocationListener listener)

Uruchamia testy i raportuje wyniki słuchaczowi.

Pola

ANDROID_SERIAL_VAR

protected static final String ANDROID_SERIAL_VAR

LD_LIBRARY_PATH

protected static final String LD_LIBRARY_PATH

Konstruktorzy publiczni

PythonBinaryHostTest

public PythonBinaryHostTest ()

Metody publiczne

addAllExcludeFilters

public void addAllExcludeFilters ( filters)

Dodaje ERROR(/Set) filtrów, których testy należy wykluczyć.

Parametry
filters

addAllIncludeFilters

public void addAllIncludeFilters ( filters)

Dodaje ERROR(/Set) filtrów, które mają być uwzględnione w testach.

Parametry
filters

addExcludeFilter

public void addExcludeFilter (String filter)

Dodaje filtr, którego testy należy wykluczyć.

Parametry
filter String

addIncludeFilter

public void addIncludeFilter (String filter)

Dodaje filtr, którego testy należy uwzględnić.

Parametry
filter String

wyczyśćWykluczFiltry

public void clearExcludeFilters ()

Usuń wszystkie śledzone obecnie filtry wykluczania.

clearIncludeFilters

public void clearIncludeFilters ()

Usuń wszystkie aktualnie śledzone filtry uwzględniania.

getExcludeFilters

public  getExcludeFilters ()

Zwraca bieżący ERROR(/Set) filtrów wykluczających.

Zwroty

getIncludeFilters

public  getIncludeFilters ()

Zwraca bieżący ERROR(/Set) filtrów dołączania.

Zwroty

biegać

public final void run (TestInformation testInfo, 
                ITestInvocationListener listener)

Uruchamia testy i raportuje wyniki słuchaczowi.

Parametry
testInfo TestInformation : obiekt TestInformation zawierający przydatne informacje do uruchamiania testów.

listener ITestInvocationListener : ITestInvocationListener wyników testów

Rzuty
DeviceNotAvailableException