RustBenchmarkResultParser

public class RustBenchmarkResultParser
extends MultiLineReceiver

java.lang.Object
com.android.ddmlib.MultiLineReceiver
com.android.tradefed.testtype.rust.RustBenchmarkResultParser


Criterion kıyaslama çerçevesiyle çalıştırılan testlerin çıktısını yorumlar ve bunu bir dizi ITestInvocationListener üzerindeki çağrılara çevirir.

Rust kriter testinden aşağıdaki çıktıyı arar:

Benchmarking Fibonacci/Recursive Benchmarking Fibonacci/Recursive: Warming up for 3.0000 s Benchmarking Fibonacci/Recursive: Collecting 100 samples in estimated 5.0785 s (278k iterations) Benchmarking Fibonacci/Recursive: Analyzing Fibonacci/Recursive time: [18.272 us 18.276 us 18.280 us] change: [-0.0788% -0.0361% +0.0025%] (p = 0.07 > 0.05) No change in performance detected. Found 2 outliers among 100 measurements (2.00%) 1 (1.00%) low severe 1 (1.00%) low mild ... Bakınız https://bheisler.github.io/criterion.rs/book/user_guide/command_line_output.html

Özet

Kamu inşaatçıları

RustBenchmarkResultParser ( ITestInvocationListener listener, String runName)

Verilen ITestInvocationListener öğesine rapor veren yeni bir RustBenchmarkResultParser oluşturun.

RustBenchmarkResultParser ( listeners, String runName) RustBenchmarkResultParser ( listeners, String runName)

Verilen ITestInvocationListener rapor veren yeni bir RustBenchmarkResultParser oluşturun.

Genel yöntemler

void done ()

Kaydedilen test sonuçlarını tüm dinleyicilere gönderin.

boolean isCancelled ()
void processNewLines (String[] lines)

Rust kıyaslama çıktısını işleyin.

Kamu inşaatçıları

RustBenchmarkResultParser

public RustBenchmarkResultParser (ITestInvocationListener listener, 
        String runName)

Verilen ITestInvocationListener öğesine rapor veren yeni bir RustBenchmarkResultParser oluşturun.

Parametreler
listener ITestInvocationListener : test çağrısı dinleyicisi

runName String : test adı

RustBenchmarkResultParser

public RustBenchmarkResultParser ( listeners, 
        String runName)

Verilen ITestInvocationListener rapor veren yeni bir RustBenchmarkResultParser oluşturun.

Parametreler
listeners : test çağrısı dinleyicileri

runName String : test adı

Genel yöntemler

Tamamlandı

public void done ()

Kaydedilen test sonuçlarını tüm dinleyicilere gönderin.

iptal edildi

public boolean isCancelled ()

İadeler
boolean

süreçYeni Hatlar

public void processNewLines (String[] lines)

Rust kıyaslama çıktısını işleyin.

Parametreler
lines String