Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

RustBinaryHostTest

public class RustBinaryHostTest
extends RustTestBase implements IBuildReceiver

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.rust.RustTestBase
com.android.tradefed.testtype.rust.RustBinaryHostTest


Test hosta przeznaczony do uruchomienia pliku binarnego rdzy z systemu Android Build (Soong)

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

RustBinaryHostTest ()

Metody publiczne

final void run ( TestInformation testInfo, ITestInvocationListener listener)
void setBuild ( IBuildInfo buildInfo)

Metody chronione

findFiles ()

Konstruktorzy publiczni

RustBinaryHostTest

public RustBinaryHostTest ()

Metody publiczne

biegać

public final void run (TestInformation testInfo, 
                ITestInvocationListener listener)

Parametry
testInfo TestInformation

listener ITestInvocationListener

Rzuty
DeviceNotAvailableException

setBuild

public void setBuild (IBuildInfo buildInfo)

Parametry
buildInfo IBuildInfo

Metody chronione

znajdźPliki

protected  findFiles ()

Zwroty