สนิมBinaryHostTest

public class RustBinaryHostTest
extends RustTestBase implements IBuildReceiver

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.rust.RustTestBase
com.android.tradefed.testtype.rust.RustBinaryHostTest


การทดสอบโฮสต์หมายถึงการเรียกใช้ไฟล์ไบนารีที่เป็นสนิมจากระบบ Android Build (เร็ว ๆ นี้)

สรุป

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

RustBinaryHostTest ()

วิธีการสาธารณะ

final void run ( TestInformation testInfo, ITestInvocationListener listener)
void setBuild ( IBuildInfo buildInfo)

วิธีการที่ได้รับการป้องกัน

findFiles ()

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

สนิมBinaryHostTest

public RustBinaryHostTest ()

วิธีการสาธารณะ

วิ่ง

public final void run (TestInformation testInfo, 
                ITestInvocationListener listener)

พารามิเตอร์
testInfo TestInformation

listener ITestInvocationListener

ขว้าง
DeviceNotAvailableException

ชุดสร้าง

public void setBuild (IBuildInfo buildInfo)

พารามิเตอร์
buildInfo IBuildInfo

วิธีการที่ได้รับการป้องกัน

ค้นหาไฟล์

protected  findFiles ()

การส่งคืน