จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

RustTestBase.EnvPair

protected class RustTestBase.EnvPair
extends Object

java.lang.Object
. com.android.tradefed.testtype.rust.RustTestBase.EnvPair


สรุป

ทุ่งนา

public String key

public String val

ผู้สร้างสาธารณะ

EnvPair (String key, String val)

ทุ่งนา

กุญแจ

public String key

วาล

public String val

ผู้สร้างสาธารณะ

EnvPair

public EnvPair (String key, 
                String val)

พารามิเตอร์
key String

val String