קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

RustTestBase.EnvPair

protected class RustTestBase.EnvPair
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.rust.RustTestBase.EnvPair


סיכום

שדות

public String key

public String val

בנאים ציבוריים

EnvPair (String key, String val)

שדות

מַפְתֵחַ

public String key

val

public String val

בנאים ציבוריים

EnvPair

public EnvPair (String key, 
                String val)

פרמטרים
key String

val String