קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

RustTestBase.Invocation

protected class RustTestBase.Invocation
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.rust.RustTestBase.Invocation


סיכום

שדות

public String[] command

public env

public File workingDir

בנאים ציבוריים

Invocation (String[] command, env, File workingDir) Invocation (String[] command, env, File workingDir)

שדות

פקודה

public String[] command

env

public env

עובד דיר

public File workingDir

בנאים ציבוריים

קְרִיאָה

public Invocation (String[] command, 
         env, 
        File workingDir)

פרמטרים
command String

env

workingDir File