קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

ITestSuite.MultiDeviceModuleStrategy

public static final enum ITestSuite.MultiDeviceModuleStrategy

com.android.tradefed.testtype.suite.ITestSuite.MultiDeviceModuleStrategy


סיכום

ערכי מנה

ITestSuite.MultiDeviceModuleStrategy EXCLUDE_ALL

ITestSuite.MultiDeviceModuleStrategy ONLY_MULTI_DEVICES

ITestSuite.MultiDeviceModuleStrategy RUN

שיטות ציבוריות

static ITestSuite.MultiDeviceModuleStrategy valueOf (String name)
static final MultiDeviceModuleStrategy[] values ()

ערכי מנה

EXCLUDE_ALL

public static final ITestSuite.MultiDeviceModuleStrategy EXCLUDE_ALL

ONLY_MULTI_DEVICES

public static final ITestSuite.MultiDeviceModuleStrategy ONLY_MULTI_DEVICES

לָרוּץ

public static final ITestSuite.MultiDeviceModuleStrategy RUN

שיטות ציבוריות

ערך של

public static ITestSuite.MultiDeviceModuleStrategy valueOf (String name)

פרמטרים
name String

החזרות
ITestSuite.MultiDeviceModuleStrategy

ערכים

public static final MultiDeviceModuleStrategy[] values ()

החזרות
MultiDeviceModuleStrategy[]