Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

ModuleMerger

public class ModuleMerger
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.ModuleMerger


Klasa pomocnicza do operacji związanych ze scalaniem ITestSuite i ModuleDefinition po podziale.

streszczenie

Konstruktorzy publiczni

ModuleMerger ()

Metody publiczne

static boolean arePartOfSameSuite ( ITestSuite suite1, ITestSuite suite2)

Zwraca wartość true, jeśli dwa zestawy są częścią tego samego oryginalnego podziału.

static void mergeSplittedITestSuite ( ITestSuite suite1, ITestSuite suite2)

Scal moduły z jednego zestawu do drugiego.

Konstruktorzy publiczni

ModuleMerger

public ModuleMerger ()

Metody publiczne

arePartOfSameSuite

public static boolean arePartOfSameSuite (ITestSuite suite1, 
        ITestSuite suite2)

Zwraca wartość true, jeśli dwa zestawy są częścią tego samego oryginalnego podziału. W przeciwnym razie fałsz.

Parametry
suite1 ITestSuite

suite2 ITestSuite

Zwroty
boolean

mergeSplittedITestSuite

public static void mergeSplittedITestSuite (ITestSuite suite1, 
        ITestSuite suite2)

Scal moduły z jednego zestawu do drugiego.

Parametry
suite1 ITestSuite : pakiet, który otrzyma moduł od drugiego.

suite2 ITestSuite : pakiet, który udostępni moduł.