จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

SuiteModuleLoader.ConfigFilter

public static class SuiteModuleLoader.ConfigFilter
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.SuiteModuleLoader.ConfigFilter


ERROR(/FilenameFilter) เพื่อค้นหาไฟล์กำหนดค่าทั้งหมดในไดเร็กทอรี

สรุป

ช่างก่อสร้างสาธารณะ

ConfigFilter ()

วิธีการสาธารณะ

boolean accept (File dir, String name)

ช่างก่อสร้างสาธารณะ

ConfigFilter

public ConfigFilter ()

วิธีการสาธารณะ

ยอมรับ

public boolean accept (File dir, 
                String name)

พารามิเตอร์
dir File

name String

ผลตอบแทน
boolean