TfSuiteRunner

public class TfSuiteRunner
extends ITestSuite

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.testtype.suite.ITestSuite
com.android.tradefed.testtype.suite.TfSuiteRunner


Implementacja ITestSuite , który załaduje testy z folderu jars TF res/config/suite/.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

TfSuiteRunner ()

Metody publiczne

loadTests ()

Abstrakcyjna metoda ładowania konfiguracji testów, która zostanie uruchomiona.

Konstruktory publiczne

TfSuiteRunner

public TfSuiteRunner ()

Metody publiczne

testy obciążenia

public  loadTests ()

Abstrakcyjna metoda ładowania konfiguracji testów, która zostanie uruchomiona. Każdy test jest zdefiniowany przez IConfiguration i unikalną nazwę, pod którą będzie zgłaszał wyniki.

Zwroty