ValidateSuiteConfigHelper

public class ValidateSuiteConfigHelper
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.ValidateSuiteConfigHelper


Bu sınıf, paket için yüklenen IConfiguration beklenen gereksinimleri karşıladığının doğrulanmasına yardımcı olacaktır: - Derleme sağlayıcısı yok - Sonuç raporlayıcısı yok

Özet

Genel yöntemler

static void validateConfig ( IConfiguration config)

Bir yapılandırmanın bir pakette çalışacak şekilde düzgün şekilde oluşturulduğunu kontrol edin.

Genel yöntemler

validateConfig

public static void validateConfig (IConfiguration config)

Bir yapılandırmanın bir pakette çalışacak şekilde düzgün şekilde oluşturulduğunu kontrol edin.

Parametreler
config IConfiguration : paket için geçerliyse kontrol edilecek bir IConfiguration .