ตรวจสอบ SuiteConfigHelper

public class ValidateSuiteConfigHelper
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.ValidateSuiteConfigHelper


คลาสนี้จะช่วยตรวจสอบว่า IConfiguration ที่โหลดสำหรับชุดนั้นเป็นไปตามข้อกำหนดที่คาดไว้: - ไม่มีผู้ให้บริการ Build - ไม่มีผู้รายงานผลลัพธ์

สรุป

วิธีการสาธารณะ

static void validateConfig ( IConfiguration config)

ตรวจสอบว่าการกำหนดค่าถูกสร้างขึ้นอย่างเหมาะสมเพื่อใช้งานในชุดโปรแกรม

วิธีการสาธารณะ

ตรวจสอบการกำหนดค่า

public static void validateConfig (IConfiguration config)

ตรวจสอบว่าการกำหนดค่าถูกสร้างขึ้นอย่างเหมาะสมเพื่อใช้งานในชุดโปรแกรม

พารามิเตอร์
config IConfiguration : IConfiguration ที่จะตรวจสอบว่าถูกต้องสำหรับชุดหรือไม่