ValidateSuiteConfigHelper

public class ValidateSuiteConfigHelper
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.ValidateSuiteConfigHelper


Bu sınıf, paket için yüklenen IConfiguration beklenen gereksinimleri karşıladığının doğrulanmasına yardımcı olacaktır: - Yapı sağlayıcısı yok - Sonuç raporlayıcısı yok

Özet

Genel yöntemler

static void validateConfig ( IConfiguration config)

Bir konfigürasyonun bir pakette çalışacak şekilde düzgün bir şekilde oluşturulup oluşturulmadığını kontrol edin.

Genel yöntemler

valideYapılandırma

public static void validateConfig (IConfiguration config)

Bir konfigürasyonun bir pakette çalışacak şekilde düzgün bir şekilde oluşturulup oluşturulmadığını kontrol edin.

parametreler
config IConfiguration : paket için geçerliyse kontrol edilecek bir IConfiguration .