ตัวควบคุมโมดูลฐาน

public abstract class BaseModuleController
extends Object implements IModuleController

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.module.BaseModuleController


การใช้งานพื้นฐานของ IModuleController ที่ควรนำไปใช้ในการตรวจสอบว่าโมดูลควรทำงานหรือไม่

สรุป

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

BaseModuleController ()

วิธีการสาธารณะ

final IAbi getModuleAbi ()

วิธีการช่วยเหลือในการรับโมดูล abi

final String getModuleName ()

วิธีการช่วยเหลือในการรับชื่อโมดูล

final boolean shouldCaptureBugreport ()

ส่งคืนว่าโมดูลไม่ต้องการบันทึกรายงานข้อบกพร่องเกี่ยวกับการทดสอบล้มเหลวหรือไม่

final boolean shouldCaptureLogcat ()

ส่งคืนว่าโมดูลไม่ต้องการจับ logcat เมื่อการทดสอบล้มเหลวหรือไม่

final boolean shouldCaptureScreenshot ()

ส่งคืนว่าโมดูลไม่ต้องการจับภาพหน้าจอเมื่อการทดสอบล้มเหลวหรือไม่

abstract IModuleController.RunStrategy shouldRun ( IInvocationContext context)

วิธีการตัดสินใจว่าโมดูลควรทำงานหรือไม่

final IModuleController.RunStrategy shouldRunModule ( IInvocationContext context)

วิธีการตรวจสอบว่าโมดูลควรทำงานหรือไม่

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

ตัวควบคุมโมดูลฐาน

public BaseModuleController ()

วิธีการสาธารณะ

getModuleAbi

public final IAbi getModuleAbi ()

วิธีการช่วยเหลือในการรับโมดูล abi

การส่งคืน
IAbi

รับชื่อโมดูล

public final String getModuleName ()

วิธีการช่วยเหลือในการรับชื่อโมดูล

การส่งคืน
String

ควร CaptureBugreport

public final boolean shouldCaptureBugreport ()

ส่งคืนว่าโมดูลไม่ต้องการบันทึกรายงานข้อบกพร่องเกี่ยวกับการทดสอบล้มเหลวหรือไม่

การส่งคืน
boolean

ควรCaptureLogcat

public final boolean shouldCaptureLogcat ()

ส่งคืนว่าโมดูลไม่ต้องการจับ logcat เมื่อการทดสอบล้มเหลวหรือไม่

การส่งคืน
boolean

ควรจับภาพหน้าจอ

public final boolean shouldCaptureScreenshot ()

ส่งคืนว่าโมดูลไม่ต้องการจับภาพหน้าจอเมื่อการทดสอบล้มเหลวหรือไม่

การส่งคืน
boolean

ควรเรียกใช้

public abstract IModuleController.RunStrategy shouldRun (IInvocationContext context)

วิธีการตัดสินใจว่าโมดูลควรทำงานหรือไม่

พารามิเตอร์
context IInvocationContext : IInvocationContext ของโมดูล

การส่งคืน
IModuleController.RunStrategy เป็นจริงหากโมดูลควรรัน มิฉะนั้นจะเป็นเท็จ

ขว้าง
DeviceNotAvailableException

ควรเรียกใช้โมดูล

public final IModuleController.RunStrategy shouldRunModule (IInvocationContext context)

วิธีการตรวจสอบว่าโมดูลควรทำงานหรือไม่

พารามิเตอร์
context IInvocationContext : IInvocationContext ของโมดูล

การส่งคืน
IModuleController.RunStrategy เป็นจริงหากโมดูลควรรัน มิฉะนั้นจะเป็นเท็จ

ขว้าง
DeviceNotAvailableException