Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Kontroler modułu funkcji urządzenia

public class DeviceFeatureModuleController
extends BaseModuleController

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.module.BaseModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.DeviceFeatureModuleController


Kontroler modułu, który nie uruchamia testów, gdy nie obsługuje określonej funkcji.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

DeviceFeatureModuleController ()

Metody publiczne

IModuleController.RunStrategy shouldRun ( IInvocationContext context)

Sposób na podjęcie decyzji, czy moduł powinien działać, czy nie.

Konstruktorzy publiczni

Kontroler modułu funkcji urządzenia

public DeviceFeatureModuleController ()

Metody publiczne

powinienUruchom

public IModuleController.RunStrategy shouldRun (IInvocationContext context)

Sposób na podjęcie decyzji, czy moduł powinien działać, czy nie.

Parametry
context IInvocationContext : IInvocationContext modułu

Zwroty
IModuleController.RunStrategy Prawda, jeśli moduł powinien działać, w przeciwnym razie fałsz.

Rzuty
DeviceNotAvailableException