IModuleController.RunStrategy

public static final enum IModuleController.RunStrategy
extends Enum< IModuleController.RunStrategy >

java.lang.Obiekt
java.lang.Enum < com.android.tradefed.testtype.suite.module.IModuleController.RunStrategy >
com.android.tradefed.testtype.suite.module.IModuleController.RunStrategy


Enum opisujące sposób wykonania modułu.

Streszczenie

Wylicz wartości

IModuleController.RunStrategy FULL_MODULE_BYPASS

IModuleController.RunStrategy RUN

IModuleController.RunStrategy SKIP_MODULE_TESTCASES

Metody publiczne

static IModuleController.RunStrategy valueOf (String name)
static final RunStrategy[] values ()

Wylicz wartości

FULL_MODULE_BYPASS

public static final IModuleController.RunStrategy FULL_MODULE_BYPASS

URUCHOMIĆ

public static final IModuleController.RunStrategy RUN

SKIP_MODULE_TESTCASES

public static final IModuleController.RunStrategy SKIP_MODULE_TESTCASES

Metody publiczne

wartość

public static IModuleController.RunStrategy valueOf (String name)

Parametry
name String

Zwroty
IModuleController.RunStrategy

wartości

public static final RunStrategy[] values ()

Zwroty
RunStrategy[]