Główny kontroler modułu testowego

public class MainlineTestModuleController
extends BaseModuleController

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.testtype.suite.module.BaseModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.MainlineTestModuleController


Klasa podstawowa kontrolera modułów do uruchamiania testów w oparciu o wstępnie załadowane moduły linii głównej w testowanym urządzeniu.

Streszczenie

Pola

protected static final String GO_APEX_PREFIX

Konstruktory publiczne

MainlineTestModuleController ()

Metody publiczne

void enableModuleController (boolean enabled)
IModuleController.RunStrategy shouldRun ( IInvocationContext context)

Metoda decydująca, czy moduł powinien działać, czy nie.

Pola

GO_APEX_PREFIX

protected static final String GO_APEX_PREFIX

Konstruktory publiczne

Główny kontroler modułu testowego

public MainlineTestModuleController ()

Metody publiczne

włącz kontroler modułu

public void enableModuleController (boolean enabled)

Parametry
enabled boolean

powinienRun

public IModuleController.RunStrategy shouldRun (IInvocationContext context)

Metoda decydująca, czy moduł powinien działać, czy nie.

Parametry
context IInvocationContext : IInvocationContext modułu

Zwroty
IModuleController.RunStrategy Prawda, jeśli moduł powinien działać, w przeciwnym razie fałsz.