MainlineTestModuleController

public class MainlineTestModuleController
extends BaseModuleController

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.module.BaseModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.MainlineTestModuleController


Test edilen cihazdaki önceden yüklenmiş ana hat modüllerine dayalı olarak testleri çalıştırmak için bir modül denetleyicisinin temel sınıfı.

Özet

Alanlar

protected static final String GO_APEX_PREFIX

Kamu inşaatçıları

MainlineTestModuleController ()

Genel yöntemler

void enableModuleController (boolean enabled)
IModuleController.RunStrategy shouldRun ( IInvocationContext context)

Modülün çalışıp çalışmamasına karar verme yöntemi.

Alanlar

GO_APEX_PREFIX

protected static final String GO_APEX_PREFIX

Kamu inşaatçıları

MainlineTestModuleController

public MainlineTestModuleController ()

Genel yöntemler

etkinleştirmeModuleController

public void enableModuleController (boolean enabled)

Parametreler
enabled boolean

Çalıştırmalı

public IModuleController.RunStrategy shouldRun (IInvocationContext context)

Modülün çalışıp çalışmamasına karar verme yöntemi.

Parametreler
context IInvocationContext : modülün IInvocationContext

İadeler
IModuleController.RunStrategy Modülün çalışması gerekiyorsa doğru, aksi takdirde yanlış.