MaxSdkModuleController

public class MaxSdkModuleController
extends BaseModuleController

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.module.BaseModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.MaxSdkModuleController


الفئة الأساسية لوحدة التحكم في الوحدة النمطية لعدم تشغيل الاختبارات على الإصدارات التي تزيد عن رقم إصدار SDK المحدد.

ملخص

المنشأت العامة

MaxSdkModuleController ()

الأساليب العامة

IModuleController.RunStrategy shouldRun ( IInvocationContext context)

طريقة لتحديد ما إذا كان يجب تشغيل الوحدة أم لا.

المنشأت العامة

MaxSdkModuleController

public MaxSdkModuleController ()

الأساليب العامة

يجب تشغيل

public IModuleController.RunStrategy shouldRun (IInvocationContext context)

طريقة لتحديد ما إذا كان يجب تشغيل الوحدة أم لا.

حدود
context IInvocationContext : IInvocationContext للوحدة النمطية

عائدات
IModuleController.RunStrategy صحيح إذا كان يجب تشغيل الوحدة ، خطأ في خلاف ذلك.

رميات
DeviceNotAvailableException