MinSdkModuleController

public class MinSdkModuleController
extends BaseModuleController

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.module.BaseModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.MinSdkModuleController


Belirli bir SDK sürüm numarasının altındaki sürümlerde testler çalıştırmamak için bir modül denetleyicisinin temel sınıfı.

Özet

Korumalı kurucular

MinSdkModuleController (int minSdkVersion)

Genel yöntemler

IModuleController.RunStrategy shouldRun ( IInvocationContext context)

Modülün çalışıp çalışmamasına karar verme yöntemi.

Korumalı kurucular

MinSdkModuleController

protected MinSdkModuleController (int minSdkVersion)

Parametreler
minSdkVersion int : Testlerin çalışacağı minimum SDK sürümü.

Genel yöntemler

Çalıştırmalı

public IModuleController.RunStrategy shouldRun (IInvocationContext context)

Modülün çalışıp çalışmamasına karar verme yöntemi.

Parametreler
context IInvocationContext : modülün IInvocationContext

İadeler
IModuleController.RunStrategy Modülün çalışması gerekiyorsa doğru, aksi takdirde yanlış.

Atar
DeviceNotAvailableException