Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

NativeBridgeModuleController

public class NativeBridgeModuleController
extends BaseModuleController

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.module.BaseModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.NativeBridgeModuleController


Kontroler modułu do sprawdzania, czy urządzenie obsługuje natywny most. Jeśli to obsługuje i wykryjemy natywną sytuację mostu, moduł zostanie pominięty.

Streszczenie

Pola

public static final String NATIVE_BRIDGE_PROP

Konstruktorzy publiczni

NativeBridgeModuleController ()

Metody publiczne

IModuleController.RunStrategy shouldRun ( IInvocationContext context)

Sposób na podjęcie decyzji, czy moduł powinien działać, czy nie.

Pola

NATIVE_BRIDGE_PROP

public static final String NATIVE_BRIDGE_PROP

Konstruktorzy publiczni

NativeBridgeModuleController

public NativeBridgeModuleController ()

Metody publiczne

powinienUruchom

public IModuleController.RunStrategy shouldRun (IInvocationContext context)

Sposób na podjęcie decyzji, czy moduł powinien działać, czy nie.

Parametry
context IInvocationContext : IInvocationContext modułu

Zwroty
IModuleController.RunStrategy Prawda, jeśli moduł powinien działać, w przeciwnym razie fałsz.