PackageInstalledModuleController

public class PackageInstalledModuleController
extends BaseModuleController

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.module.BaseModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.PackageInstalledModuleController


Aygıtta verilen paketler kurulu olmadığında testleri çalıştırmamak için modül denetleyicisi.

Özet

kamu inşaatçılar

PackageInstalledModuleController ()

Genel yöntemler

IModuleController.RunStrategy shouldRun ( IInvocationContext context)

Modülün çalışıp çalışmamasına karar verme yöntemi.

kamu inşaatçılar

PackageInstalledModuleController

public PackageInstalledModuleController ()

Genel yöntemler

çalıştırmalı

public IModuleController.RunStrategy shouldRun (IInvocationContext context)

Modülün çalışıp çalışmamasına karar verme yöntemi.

parametreler
context IInvocationContext : modülün IInvocationContext

İadeler
IModuleController.RunStrategy Modülün çalışması gerekiyorsa true, aksi takdirde false.

Atar
DeviceNotAvailableException