Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

PackageInstalledModuleController

public class PackageInstalledModuleController
extends BaseModuleController

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.module.BaseModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.PackageInstalledModuleController


Kontroler modułu, aby nie uruchamiał testów, gdy urządzenie nie ma zainstalowanych danych pakietów.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

PackageInstalledModuleController ()

Metody publiczne

IModuleController.RunStrategy shouldRun ( IInvocationContext context)

Sposób na podjęcie decyzji, czy moduł powinien działać, czy nie.

Konstruktorzy publiczni

PackageInstalledModuleController

public PackageInstalledModuleController ()

Metody publiczne

powinienUruchom

public IModuleController.RunStrategy shouldRun (IInvocationContext context)

Sposób na podjęcie decyzji, czy moduł powinien działać, czy nie.

Parametry
context IInvocationContext : IInvocationContext modułu

Zwroty
IModuleController.RunStrategy Prawda, jeśli moduł powinien działać, w przeciwnym razie fałsz.

Rzuty
DeviceNotAvailableException