קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

Sdk28ModuleController

public class Sdk28ModuleController
extends MinSdkModuleController

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.module.BaseModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.MinSdkModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.Sdk28ModuleController


בקר מודול כדי לבדוק אם התקן נמצא ב- SDK 28 (Android 9) ומעלה. זה משמש לעקיפת הבעיה b/78780430, כאשר במכשירי אנדרואיד 8.1 armeabi-v7a המכשור יקרוס מכיוון שחבילת המטרה נבחרה מראש עבור arm64 בלבד.

השתמש על ידי הוספת שורה זו ל- AndroidTest.xml שלך:

סיכום

בוני ציבור

Sdk28ModuleController ()

בוני ציבור

Sdk28ModuleController

public Sdk28ModuleController ()