Sdk30ModuleController

public class Sdk30ModuleController
extends MinSdkModuleController

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.module.BaseModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.MinSdkModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.Sdk30ModuleController


Chỉ chạy thử nghiệm nếu thiết bị được thử nghiệm là SDK phiên bản 30 trở lên.

Sử dụng bằng cách thêm dòng này vào AndroidTest.xml của bạn:

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

Sdk30ModuleController ()

nhà thầu công cộng

Sdk30ModuleController

public Sdk30ModuleController ()