Sdk33โมดูลคอนโทรลเลอร์

public class Sdk33ModuleController
extends MinSdkModuleController

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.module.BaseModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.MinSdkModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.Sdk33ModuleController


รันการทดสอบเฉพาะในกรณีที่อุปกรณ์ที่ทดสอบคือ SDK เวอร์ชัน 33 ขึ้นไป

ใช้โดยเพิ่มบรรทัดนี้ใน AndroidTest.xml ของคุณ:

สรุป

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

Sdk33ModuleController ()

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

Sdk33โมดูลคอนโทรลเลอร์

public Sdk33ModuleController ()