דלגHWASanModuleController

public class SkipHWASanModuleController
extends BaseModuleController

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.module.BaseModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.SkipHWASanModuleController


מחלקה בסיס עבור בקר מודול לא להריץ בדיקות על רכיבי HWASan.

סיכום

בנאים ציבוריים

SkipHWASanModuleController ()

שיטות ציבוריות

IModuleController.RunStrategy shouldRun ( IInvocationContext context)

שיטה להחליט אם המודול צריך לפעול או לא.

בנאים ציבוריים

דלגHWASanModuleController

public SkipHWASanModuleController ()

שיטות ציבוריות

shouldRun

public IModuleController.RunStrategy shouldRun (IInvocationContext context)

שיטה להחליט אם המודול צריך לפעול או לא.

פרמטרים
context IInvocationContext : IInvocationContext של המודול

החזרות
IModuleController.RunStrategy נכון אם המודול צריך לרוץ, false אחרת.

זורק
DeviceNotAvailableException