PomińHWASanModuleController

public class SkipHWASanModuleController
extends BaseModuleController

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.testtype.suite.module.BaseModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.SkipHWASanModuleController


Klasa bazowa dla kontrolera modułu, aby nie uruchamiać testów na kompilacjach HWASan.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

SkipHWASanModuleController ()

Metody publiczne

IModuleController.RunStrategy shouldRun ( IInvocationContext context)

Metoda decydująca, czy moduł powinien działać, czy nie.

Konstruktory publiczne

PomińHWASanModuleController

public SkipHWASanModuleController ()

Metody publiczne

powinienRun

public IModuleController.RunStrategy shouldRun (IInvocationContext context)

Metoda decydująca, czy moduł powinien działać, czy nie.

Parametry
context IInvocationContext : IInvocationContext modułu

Zwroty
IModuleController.RunStrategy Prawda, jeśli moduł powinien działać, w przeciwnym razie fałsz.

Rzuty
DeviceNotAvailableException