HWASanModuleController'ı Atla

public class SkipHWASanModuleController
extends BaseModuleController

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.module.BaseModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.SkipHWASanModuleController


Bir modül denetleyicisinin HWASan yapılarında testler çalıştırmaması için temel sınıf.

Özet

Kamu inşaatçıları

SkipHWASanModuleController ()

Genel yöntemler

IModuleController.RunStrategy shouldRun ( IInvocationContext context)

Modülün çalışıp çalışmamasına karar verme yöntemi.

Kamu inşaatçıları

HWASanModuleController'ı Atla

public SkipHWASanModuleController ()

Genel yöntemler

Çalıştırmalı

public IModuleController.RunStrategy shouldRun (IInvocationContext context)

Modülün çalışıp çalışmamasına karar verme yöntemi.

Parametreler
context IInvocationContext : modülün IInvocationContext

İadeler
IModuleController.RunStrategy Modülün çalışması gerekiyorsa doğru, aksi takdirde yanlış.

Atar
DeviceNotAvailableException