Kontroler modułu TestFailureModule

public class TestFailureModuleController
extends BaseModuleController

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.module.BaseModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.TestFailureModuleController


Kontroler modułu, który chce po prostu dostroić sposób działania zebranego dziennika niepowodzeń testów. Kontroler ten umożliwia zbieranie lub nie logcatów, zrzutów ekranu i raportów o błędach.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

TestFailureModuleController ()

Metody publiczne

IModuleController.RunStrategy shouldRun ( IInvocationContext context)

Metoda decydująca o tym, czy moduł powinien działać, czy nie.

Konstruktorzy publiczni

Kontroler modułu TestFailureModule

public TestFailureModuleController ()

Metody publiczne

powinien biegać

public IModuleController.RunStrategy shouldRun (IInvocationContext context)

Metoda decydująca o tym, czy moduł powinien działać, czy nie.

Parametry
context IInvocationContext : IInvocationContext modułu

Zwroty
IModuleController.RunStrategy Prawda, jeśli moduł powinien działać, w przeciwnym razie fałsz.