Trình xử lý mở rộng có thể gập lại

public class FoldableExpandingHandler
extends Object implements IModuleParameterHandler

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.params.FoldableExpandingHandler


IModuleParameterHandler mở rộng hơn cho từng cấu hình có thể gập lại không chính.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

FoldableExpandingHandler ()

Phương pháp công khai

void applySetup ( IConfiguration moduleConfiguration)

Áp dụng cho mô-đun IConfiguration thiết lập mô-đun tham số cụ thể.

expandHandler ( states) expandHandler ( states)
String getParameterIdentifier ()

Trả về tên mà mô-đun tham số hóa sẽ được xác định.

Nhà thầu xây dựng công cộng

Trình xử lý mở rộng có thể gập lại

public FoldableExpandingHandler ()

Phương pháp công khai

áp dụngCài đặt

public void applySetup (IConfiguration moduleConfiguration)

Áp dụng cho mô-đun IConfiguration thiết lập mô-đun tham số cụ thể. Ví dụ: đây có thể là lựa chọn bổ sung cho người chuẩn bị hoặc bài kiểm tra.

Thông số
moduleConfiguration IConfiguration

mở rộngHandler

public  expandHandler ( states)

Thông số
states

Trả lại

getParameterIdentifier

public String getParameterIdentifier ()

Trả về tên mà mô-đun tham số hóa sẽ được xác định.

Trả lại
String